Współdecydujemy

Portal "Współdecydujemy" jest przeznaczony do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line. Z portalu mogą korzystać samorządy lokalne, instytucje podległe samorządom oraz organizacje pozarządowe prowadzące konsultacje na swoim terenie, a także mieszkańcy gmin z całej Polski, którzy poprzez portal mogą wyrazić swoją opinię, zgłosić problem czy też zaproponować rozwiązanie w określonej dziedzinie.