Sacrum Quest

Odkryj Kraków i Wadowice podążając śladem Świętych! Aplikacja mobilna Sacrum Quest to aplikacja dzięki, której możesz przejść dwie trasy questów podążając za wierszowanymi wskazówkami i rozwiązując po drodze zagadki. Aby rozpocząć quest należy udać się na jego początek i wybrać w aplikacji funkcje „Rozpocznij Quest”. Aplikacja działa w oparciu o nawigację GPS, która wykrywa obecność użytkownika w danym miejscu aktywując jednocześnie zagadkę do rozwiązania. Po dojściu do miejsca zaszyfrowanego w wierszowanych wskazówkach otrzymujemy pytanie związane z konkretną lokacją. Do wyboru użytkownik otrzymuje 3 warianty odpowiedzi i w zależności od tego, za którym razem odpowie prawidłowo otrzymuje 1, 2 lub 3 punkty. Po prawidłowym rozwiązaniu całego Questu zostaje odblokowana pieczęć, która została przypisana do Questu. Kolor pieczęci uzależniony jest od liczby zdobytych punktów. Na samym końcu trasy odnajdujemy skarb.

Questy zostały opracowane przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (www.mila.org.pl). Ulotki tych questów oraz ponad 200 innych z całej Polski można znaleźć na stronie www.bestquest.pl.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”