Questy Ziemi Ząbkowickiej

Aplikacja mobilna Questy Ziemi Ząbkowickiej to połączenie przewodnika turystycznego z elementem questingu. Aplikacja zawiera trasy z 6 gmin: Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Ciepłowody, Bardo, Złoty Stok oraz Kamieniec Ząbkowicki. Podczas zwiedzania użytkownicy dzięki wierszowanym wskazówkom odkrywają nowe miejsca, do których dodatkowo przypisane są zagadki. Zagadki, dzięki mechanizmowi GPS, odkrywają się po dodarciu do prawidłowego obiektu lub mogą zostać uruchomione poprzez skorzystanie z przycisku „Odpowiedz na quest”. Turyści odpowiadając na zagadkę mają 3 warianty odpowiedzi do wyboru. Jeżeli poprawna odpowiedź zostanie udzielona za pierwszym razem użytkownik otrzymuje 3 punkty za drugim razem 2 punkty analogicznie za 3 razem 1 punt. Zdobyte punkty zostają wymienione na pieczęcie w trzech kolorach: złotym, srebrnym oraz brązowym, w zależności od uzyskanego wyniku. Po odkryciu wszystkich lokacji użytkownik może pogłębić swoją wiedzę odczytując dodatkowe informacje na temat obiektów na trasach. Aplikacja została stworzona na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.