Portal Młodych Reporterów

Projekt mlodzireporterzy.pl zrealizowany na potrzeby kampanii edukacyjnej "ELEKTRO – NIE – ŚMIECI" prowadzonej przez fundację MILA w sieci 20 szkół, włączonych w kampanię na rzecz zbierania, segregowania i odzyskiwania odpadów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Partnerzy projektu - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.