Jura Krakowsko - Częstochowska

Aplikacja mobilna ma na celu rozpowszechnienie informacji turystycznej na temat regionu Jury Krakowsko - Częstochowskiej oraz promocje jej obszarów i obiektów atrakcyjnych turystycznie. Zadaniem aplikacji jest również udostępnienie informacji dotyczących bierzących wydarzeń, imprez kulturalnych, spotkań kulinarnych i innych odbywajacych się na terenie całego regionu Jury.