Aktywni Mieszkańcy

Portal Internetowy Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni to projekt dotyczący stworzenia i udostępnienia Platformy Aktywności Obywatelskiej – narzędzia zapewniającego kompleksowe wsparcie inicjowania i realizacji inicjatyw obywatelskich z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Tarnowa w działaniach na rzecz kształtowania przestrzeni miejskiej.
Realizacja projektu ma przyczynić się do zaktywizowania mieszkańców miasta w realizacji inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonalności, ładu, estetyki i komfortu korzystania z przestrzeni miejskiej tj. najbliższego otoczenia. Platforma dostępna jest pod adresem http://aktywnimieszkancy.org/